Så halverades partikelhalten på Hornsgatan

http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/september/sa-halverades-partikelhalten-pa-hornsgatan/

Bostadsministern fick ta del av lyckad FTX-satsning

https://www.slussen.biz/mobile/home/MainOrganizationPage/4219?orgid=353&type=News

MC-plats finns att hyra i föreningens garage.

Det finns även en” instängd” (innanför en annan bil) garageplats ledig som endast lämpar sig åt förvaring och säsongsavställda bilar.

Intresserad?
Kontakta styrelsen@storuven.se

Mvh
Styrelsen

Vår bostadsrättsförening har ännu en gång omnämnts i Energi & Miljö (nr 5/2014 sidan 26-30) på grund av våra omfattande renoveringar och positiva resultat.

Artikeln finner ni på länken nedan:
http://www.energi-miljo.se/artikelem/tillbyggnad-blev-totalrenovering/

Energi & Miljö Nr 6/7 2014 Årg 85 har gjort en artikel kring den studie man gjorde i samband med införandet av FTX i vår förening och hur detta skulle påverka luftkvaliteten inomhus.

Luftkvalitetsmätningar inomhus på Hornsgatan

Hur god är luftkvaliteten i en lägenhet med utsatt läge? I artikeln redovisas
mätresultat från en lägenhet på Hornsgatan i Stockholm före respektive
efter installation av FTX-system med två olika filtertyper, samt med en
luftrenare med Hepafilter. Resultaten visar att god luftkvalitet kan uppnås
även vid en hårt trafikerad gata med höga partikelhalter.

Läs artikeln här: Luftkvalité Hornsgatan

Liknande artiklar eller rapporter återfinns under: http://storuven.se/dokument/artiklar_rapporter

Brf Storuven, c/o Molin       Brännkyrkagatan 77B       118 23 Stockholm

                  Org.nummer: 702002-7558