Brf Storuven Stadgar 2017 registrerades av Bolagsverket 2017-12-07.

Stadgarna hänvisar till föreningens Ordningsregler

 

Brf Storuven, c/o Molin       Brännkyrkagatan 77B       118 23 Stockholm

                  Org.nummer: 702002-7558