Föreningen

Bostadsrättsföreningen Storuven äger och förvaltar fastigheten Uven Större 20 i Högalids församling i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i fastigheten upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning.

Fastigheten byggdes 1968-1969 och omfattar 51 lägenheter, 31 stycken på Brännkyrkagatan 77 och 20 stycken på Hornsgatan 88. På Brännkyrkagatan är nästan alla lägenheter lika stora trerumslägenheter om c:a 80,5 kvm, förutom på gatuplanet där det finns tre enrumslägenheter. Under 2013-2014 skedde en tillbyggnad av fyra etagelägenheter på Brännkyrkagatans tak.

Huset på Hornsgatan består av tolv fyrarumslägenheter samt åtta enrumslägenheter. Till fyrarumslägenheterna på första våningen hör uteplatser med anslutning till gården, samt balkonger mot Hornsgatan. De två fyrarumslägenheterna högst upp på sjätte våningen har altaner i nordlig riktning. Övriga fyrarumslägenheter och samtliga trerumslägenheter i föreningen har balkonger mot gården. Till en enrumslägenhet i Brännkyrkahuset hör en uteplats.

Brf Storuven, c/o Molin       Brännkyrkagatan 77B       118 23 Stockholm

                  Org.nummer: 702002-7558