Valberedningen

Valberedningen är fristående från styrelsen och har i uppgift att föreslå ledamöter och suppleanter till styrelsen, samt extern och intern revisor. Även stämmoordförande skall föreslås av valberedningen, länk.

Följande valberedning valdes vid årsstämman 2018:

  • Eva Gustafson (sammankallande)
  • Birgitta Olson
  • Håkan Hansson

 

Brf Storuven, c/o Molin       Brännkyrkagatan 77B       118 23 Stockholm

                  Org.nummer: 702002-7558