Lägenhet kan hyras ut i andra hand under en begränsad period om beaktansvärda skäl finns, till exempel studier, eller tillfälligt arbete på annan ort. En annan förutsättning är att bostadsrättsinnehavaren planerar att åter bosätta sig i bostadsrätten efter uthyrningsperioden. 

Styrelsen ska ge sitt skriftliga godkännande för uthyrningsperioden och juridisk person godkännes ej som hyresgäst. Hyrs lägenheten ut utan styrelsens skriftliga samtycke förverkas nyttjanderätten till densamma, se Bostadsrättslagen 7 Kap 10§ och 7 Kap 18§.

Som hyresvärd är medlemmen fortfarande den ansvarige mot föreningen och ansvarar för att upplysa hyresgästen om föreningens stadgar och trivselregler.

Avtal för andrahandsuthyrning finns nedan och tre likalydande exemplar ska undertecknas av hyresvärd, hyresgäst och Storuvens styrelse


Ansökan om uthyrning av lägenhet

Brf Storuven, c/o Molin       Brännkyrkagatan 77B       118 23 Stockholm

                  Org.nummer: 702002-7558