Avfallskvarnar – i majoriteten av föreningens lägenheter installerades avfallskvarnar under hösten 2013. Läs gärna mer om våra avfallskvarnar: Avfallskvarn – info

Hushållsavfall – i soprummet på Brännkyrkagatan 77A tas hushållsavfall emot. Endast knutna påsar och inga säckar får slängas i kärlen. Tömning sker tre gånger per vecka.

Återvinning – än så länge finns bara kärl för tidningsåtervinning men det kan även bli aktuellt med kärl för annan återvinning

Grovsopor – tills vidare är grovsoprummet stängt p g a att utrymmet inte uppfyller rådande arbetsmiljövillkor. Styrelsen ser över hur grovsopor kan hanteras i fortsättningen. Ett alternativ är att en container placeras utanför fastigheten vid några tillfällen per år. Mobila Miljöstationen besöker våra kvarter regelbundet och tar emot miljöfarligt avfall. Närmaste återvinningscentral är Östberga Återvinningscentral.

När avfallshanteringen inte fungerar innebär det ett stort och onödigt arbete för styrelsen. Medlemmarnas samarbete är därför uppskattat.

Brf Storuven, c/o Molin       Brännkyrkagatan 77B       118 23 Stockholm

                  Org.nummer: 702002-7558