Brandsäkerhet

Förebyggande åtgärder 
Varje lägenhet har utrustats med brandvarnare. Kolla regelbundet att den fungerar. Brandsläckare bör också finnas i samtliga lägenheter.

Brand i trapphuset kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger. Trapphuset är också en viktig utrymningsväg och räddningstjänstens väg in om det brinner. Framkomligheten i trapphuset får därför inte hindras.

Vid brand 

Om det brinner i din lägenhet se till att ta dig ut och stäng dörren för att stänga in brand och giftig rök.

Om trapphuset är rökfyllt – stäng dörren, stanna i lägenheten och vänta på att räddningstjänsen kommer. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Enligt svenska byggregler ska lägenheter klara att stå emot brand i upp till 60 minuter.

R = Rädda dig själv och de som är i fara.
V = Varna alla som hotas av branden.
L = Larma 112.
S = Släck branden om du tror att du klarar det.

Länkar om brandskydd:
MSB – Skydda ditt hem mot bränder
MSB – Brandsäkerhet i flerbostadshus  
Brandskyddsföreningen – Brandskydd i hemmet

 
 

 

Källa: Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB)

Brf Storuven, c/o Molin       Brännkyrkagatan 77B       118 23 Stockholm

                  Org.nummer: 702002-7558