Vid renovering och ombyggnad bör följande iakttas:

– Meddela dina grannar under vilken period arbetet kommer att pågå.

– Försök att lägga arbetet under rimliga tider, förslagsvis vardagar 8-18.

– Om renovering eller ombyggnad ger upphov till stora mängder grovsopor ska de transporteras till en återvinningscentral och inte ställas i grovsoprummet.

– Vid ändring av planlösning eller arbete som rör installation av köksfläkt eller ombyggnad av badrum skall styrelsen kontaktas.

 

Styrelsen har tagit fram särskilda regler för badrumsrenovering. Via länkarna nedan kan du söka företag som är behöriga att utföra tätkiktsarbete i badrum. Sådan certifiering är nödvändig för att försäkringen ska gälla och är ett krav från styrelsen.

Byggkeramikrådet – sök företag med våtrumsbehörighet

AB Svensk Våtrumskontroll – sök företag med våtrumsbehörighet

Branschregler Säker Vatteninstallation – sök företag med behörighet

Brf Storuven, c/o Molin       Brännkyrkagatan 77B       118 23 Stockholm

                  Org.nummer: 702002-7558